CamCarb

CamCarb

CamCarb CG- och CM-behållare är cylindriska kolfilterpatroner som fylls med olika media för att adsorbera kritiska gaser och ångor i ventilationssystem (HVAC). De kan med fördel användas för att ta bort lukter, från olika VOC eller andra dåliga lukter såsom sopor, avgaser eller matos.

Cylindrarna har många användsområden, men vanligt förekommande är flygplats, museum, laboratorium, sjukhus, pappersbruk, kontor och fastigheter. De har hög avskiljning av måttliga koncentrationer av molekylära föroreningar i utomhusluft (t.ex. korrosiva gaser SO2, NOx och ozon O3), recirkulationluft och i frånluftsapplikationer. Camfils CamCarb-cylindrar utmärker sig med lågt tryckfall och sin extremt låga läckagefaktor.

CamCarb CG och CM cylindriska kolfilter är konstruerade för att ge högsta nivå av prestanda inom inomhusluftkvalitet (IAQ), komfort och lättare industriprocesser samtidigt som låga tryckförluster bibehålls. CamCarb-cylindrar använder sig av en hög vikt av adsorbenter per luftflödesenhet. CG plastcylindrar finns i fyra olika storlekar som hanterar olika luftflöden och CM-cylindrar (rostfritt stål) är tillverkade i samma storlek som de två största CG-cylindrarna.

CG- och CM-cylindrar använder samma basplatta för montering av filter. Varje filter har tre bajonettbeslag på cylinderns inlopp och dessa finns på basplattan med en enkel tryck- och vridåtgärd (som att sätta i en glödlampa). Monteras i
CamCarb fästram eller i CamCube CC. För att säkerställa läckagefri installation mellan cylindern och basplattan är varje cylinder försedd med prestandapackning. Basplattorna är modulära och kan monteras för att hantera alla luftflöden. Cylindrarna kan orienteras för vertikalt eller horisontellt luftflöde.

CamCarb CG och CM-cylindrar kan fyllas med ett brett utbud av
aktivt kol eller aluminiumoxidmedia (CamPureTM) för att antingen avlägsna ett brett spektrum eller riktad adsorption av molekylära föroreningar, inklusive odörer men även giftiga och frätande gaser. För att förbättra hållbarheten finns möjlighet att fylla på CamCarb CG och CM-cylindrar beroende på applikationsdetaljer. Specifika möjligheter bör diskuteras med er lokala kontakt på Camfil.