CamCarb

CamCarb

CamCarb-cylindrar är tunnbäddsfilter med lösfyllning. De ger optimal borttagning av måttliga koncentrationer av molekylär förorening från tilluft, recirkulation och frånluft. CamCarb-cylindrar är kända för sina extremt låga läckagevärden.

CamCarb cylindriska filter är konstruerade för att ge högsta möjliga prestanda i tillämpningar för inomhusluftkvalitet (IAQ), komfort och lätta processtillämpningar. De utnyttjar en hög andel adsorbentvikt per luftflödesenhet med endast måttlig tryckförlust.
För att hantera olika luftflödesområden finns CamCarb-cylindrar i tre storlekar.
Båda modellerna använder en ram med basplatta för montering. Varje filter har tre bajonettfästen på slutstycket, och dessa placeras på basplattan med en enkel tryck- och vridrörelse som liknar installationen av en glödlampa. För att säkerställa en läckagefri tätning mellan cylindern och basplattan är varje cylinder försedd med en prestandapackning.
Montageramarna är modulära och kan monteras för att hantera alla luftflöden, antingen i Camfil GlidePack Cylinder- och CamCube-hus eller inbyggda i luftbehandlingsaggregat. Cylindrarna kan orienteras för vertikalt eller horisontellt luftflöde.
CamCarb-cylindrarna kan fyllas med ett brett utbud av aktivt kol eller impregnerade medier (CamPure) för att ge bredspektrum eller riktad adsorption av föroreningar, inklusive lukter, irriterande ämnen samt giftiga och frätande gaser och ångor.
För hållbarhetens skull är CamCarb-cylindrar påfyllningsbara för vissa tillämpningar. Diskutera dina specifika behov med din Camfil-representant.