Impregnerade aktiva kol

Impregnerade aktiva kol

Det molekylära mediet är kärnan i alla framgångsrika molekylära filtreringslösningar. Camfil har ett urval av beprövade impregnerade aktiva kol för att kunna rikta in sig på ett så brett spektrum av lukter, irriterande ämnen, giftiga och korrosiva gaser som möjligt.

Det finns ett relativt litet antal molekyler som inte kan kontrolleras med hjälp av aktivt kol med brett spektrum, men det finns ytmodifierat eller "impregnerat" kol som är avsett att specifikt adsorbera en enskild molekyl eller en familj av molekyler. Impregnerat aktivt kol kan tillverkas av olika råmaterial, av olika kvalitet och i olika former och storlekar. Genom att justera dessa faktorer kan Camfil optimera effektivitet, livslängd och tryckförlust för olika kundtillämpningar. Beroende på tillämpningarna fungerar impregnerat aktivt kol med en kemisk adsorptions- eller katalytisk mekanism. I vissa fall kan båda mekanismerna vara viktiga.