GigaPleat

GigaPleat

GigaPleat (boxfilter) är filter med hög renlighetsgrad designade för att passa standardventilationssystem och filterskåp, med front- eller sidmontering. De använder media från adsorbenter inbäddade i en veckad tredimensionell fiberdukstruktur för att avlägsna molekylära föroreningar, t.ex. inom mikroelektronik.

GigaPleat (boxfilter) är konstruerade med veckad inbäddad media monterad i metallram och avlägsnar molekylära föroreningar. De levererar hög prestanda och är avsedda för renrumsapplikationer, speciellt för tilluft- och recirkulationsenheter.

Filtren finns i en rad standardstorlekar för att passa de vanligaste ventilationssystemen. De använder sig av högkvalitatitivt aktivt kol för att ge effektiv filtrering av flyktiga organiska föreningar (VOC), jonbytarmaterial för adsorption av alkaliska ämnen (speciellt ammoniak) och kemiskt impregnerat kol för syror. GigaPleat (boxfilter) testas för utgasning och partikelavgivning för att uppfylla de föreskrifter som finns på hög renlighet i renrumsmiljöer och förhindra att livslängden på HEPA- och ULPA-filter som finns på utloppssidan av fläktfiltenheter försämras.