GigaPleat

GigaPleat

GigaPleat-paneler är filter med hög renlighetsgrad för renrumsmiljöer. De använder ett media tillverkat av adsorbenter inbäddade i veckad tredimensionell fiberdukstruktur för att avlägsna molekylära föroreningar.

Panelfiltret GigaPleat är konstruerat med veckad inbäddad media monterad i metall- eller plastram för att avlägsna molekylära föroreningar. GigaPleat-paneler ger hög prestanda och är avsedda för renrumsapplikationer, speciellt i tillverkning av kiselplattor, halvledare, hårddiskar och i anläggningar för plattskärmar. Filtren finns i en rad standardstorlekar och tjocklekar för att passa fläktfilterenheter, tak och processutrustning.

Panelerna använder högkvalitativt aktivt kol för att uppnå hög avskiljningsgrad för flyktiga organiska föreningar (VOC), jonbytarhartser för baser (särskilt ammoniak) och kemiskt impregnerat kol för syror. Olika medier kan kombineras i samma panel för att avlägsna flera molekylära föroreningar. Dopmedel och eldfasta material avlägsnas i ett enda media eller en kombination av ovanstående media beroende på molekylernas egenskaper. Faktisk uppnådd prestanda beror på filterkonfiguration och luftflöde. GigaPleat-paneler testas för utgasning och partikelavgivning för att uppfylla de föreskrifter som finns på hög renlighet i renrumsmiljöer samt förhindra att livslängden försämras på HEPA- och ULPA-filter som finns på utloppssidan av fläktfiltenheter.