Acticarb

Acticarb

ActiCarb- molekylärfilter som levererar enastående prestanda i känsliga applikationer som kräver extra hög effektivitet och tillförlitlig prestanda.

ActiCarb-filter är designade och konstruerade för att säkerställa en överlägsen avskiljningsgrad i krävande applikationer som behöver tillförlitlighet under både normal drift och vid olyckor. Camfil utvecklade den här produkten ursprungligen för att avlägsna radioaktivt jod i kärnkraftsapplikationer. Men då filtren erbjuder ett brett spektrum av molekylär filtreringsmedia, kan de användas i många processapplikationer där farliga gaser och ångor finns.
Filtret är mycket robust, dess design och konstruktion har validerats genom seismisk provning. Varje enskilt filter går igenom ett icke-destruktivt läckagetest i fabriken innan det blir godkänt för leverans till kund. I många applikationer används ActiCarb-filter tillsammans med ett BIBO (bag-in bag-out) filterskåp för ett enkelt och säkert filterbyte. Vilket säkerställer inneslutning av den farliga kontamineringen. Det finns andra alternativ för montering.