GigaPleat

GigaPleat

GigaPleat kompaktfilter är produkter med hög renlighetsgrad designade för att passa standardventilationssystem och filterskåp, med front- eller sidmontering. De använder media från adsorbenter inbäddade i en veckad tredimentsionell fiberdukstruktur för att avlägsna molekylära föroreningar och därigenom säkerställa drift och produktion.