Aktivt kol

Aktivt kol

Molekylärmediat är kärnan i alla framgångsrika molkylärfiltreringslösningar. Camfil har ett urval av beprövat aktivt kol som är anpassade för ett brett spektrum av lukter och odörer, irriterande, giftiga och frätande gaser.

Aktivt kol är ett mycket mångsidigt och kraftfullt adsorbent. Det kan användas för att kontrollera den stora majoriteten av alla olika molekyler som förorenar luften, och det finns mer än 130 miljoner katalogiserade kemikalier! Den viktigaste egenskapen hos vissa aktiva kol är adsorptionsförmågan "brett spektrum". Dessa kol kan adsorbera ett stort antal olika molekyler. Detta är en mycket viktig egenskap när blandningen av kemikalier är okänd eller varierande, eller kanske för komplex och dyr att analysera. Aktivt kol kan tillverkas av olika råmaterial, i olika kvaliteter och olika former och storlekar. Genom att justera dessa faktorer kan Camfil optimera effektivitet, livslängd och tryckförlust för olika kundtillämpningar. Aktivt kol fungerar med en fysisk adsorption eller katalytisk mekanism. I vissa fall kan båda mekanismerna vara viktiga.