Aktivt kol

Aktivt kol

Molekylärmediat är kärnan i alla framgångsrika molkylärfiltreringslösningar. Camfil har ett urval av beprövat aktivt kol som är anpassade för ett så brett spektrum av odörer, irriterande, giftiga och frätande gaser som möjligt.

Aktivt kol är en extremt mångsidig och kraftfull adsorbent. Den kan användas för att avlägsna den övervägande delen av alla olika molekyler som förorenar luften och det finns mer än 130 miljoner katalogiserade kemikalier! Den viktigaste egenskapen hos vissa aktiva kolatomer är adsorptionsförmågan "Bredspektrum". Dessa kolatomer kan adsorbera ett stort antal olika molekyler. Det är en mycket viktig funktion när mixen av kemikalier är okänd, föränderlig eller kanske för komplex eller dyr för att analysera. För det relativt lilla antalet molekyler som inte kan avlägsnas med användning av bredspektrummedia, finns det ytmodifierat eller impregnerat kol som är avsett att specifikt adsorbera en enskild molekyl eller molekylgrupp. Aktivt kol kan tillverkas av olika råvaror, i olika kvaliteter och olika former och storlekar. Justering av dessa faktorer gör det möjligt för Camfil att optimera avskiljningsgrad, livslängd och tryckfall för olika kunders applikationer. Beroende på applikation verkar aktivt kol med en fysisk adsorbent, kemisk adsorbent eller en katalytisk mekanism. I vissa fall kan flera av mekanismerna vara viktiga.