Aktivt aluminiumoxid

Aktivt aluminiumoxid

Molekylärmedia är kärnan i alla framgångsrika molekylärfiltreringslösningar. Camfil har ett urval av beprövade aktiva aluminiumoxider som är anpassade för sura gaser och andra föroreningar, mestadels i korrosionsbekämpande applikationer.

Aktivt aluminiumoxid är en viktig adsorbent, men relativt annorlunda i sin sammansättning och kemiska egenskaper jämfört med aktivt kol. Nästan alla aktiva aluminiumoxider som används i luftbehandlingar (förutom torkmedel) är ytmodifierade eller impregnerade och som ett resultat av det har de en funktion som fokuserar på ett mål istället för ett bredare spektrum. Som en konsekvens av det, är de avsedda att specifikt adsorbera en enskild molekyl eller en familj av molekyler. Den vanligaste applikationen innebär att sura gaser avlägsnas i applikationer för korrosionsbehandling. Aktivt aluminiumoxid kan tillverkas av olika råmaterial, i olika kvaliteter och olika storlekar. Justering av dessa faktorer gör det möjligt för Camfil att optimera avskiljningsgrad, livslängd och tryckfall för olika kunders applikationer. Aktiv aluminiumoxid är mineralbaserad och aktivt kol är tillverkat av organiskt (kolbaserat) råmaterial. Följaktligen har aktivt aluminiumoxid bättre brännbarhetsegenskaper än aktivt kol.