Life Science & Sjukvård
För de känsligaste processerna

Life Science & Sjukvård

Det finns ingen plats där luftfiltrering är så viktig som inom sjukvård- och läkemedelsanläggningar. Om du arbetar på ett sjukhus eller i en farmaceutisk anläggning så vet du att nivån av luftburna och smittsamma föroreningar ökar proportionellt med ökat antal infekterade individer. Men vi vet att dessa problem inte är begränsade till sjukhus.

Två saker är problematiska vid hantering av farmaceutiskt stoft: personlig exponering för livskraftigt, giftigt eller allergiframkallande stoft och de explosiva egenskaperna hos stoftet. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap inom life science, sjukvård och läkemedelsindustrin för att hjälpa er hitta den optimala lösningen i en känslig bransch.