Can we remove it
Svavelväte

Ta bort svavelväte

Publicerad den 28 september 2021

Svavelväte uppfyller alla punkter på checklistan i förhållande till vikten av molekylär filtrering. Svavelväte kan skapa betydande luktproblem och hälsorisker. När koncentrationen når ppm -nivåer (delar per miljon) blir svavelsulfid ett kraftfullt mänskligt toxin. Lyckligtvis avlägsnas vätesulfid effektivt från luft- och biogasapplikationer med hjälp av molekylär filtrering. Lyssna på vår expert, Dr. Chris Ecob, som talar om hur man kontrollerar svavelväte.

Kan vi ta bort det - svavelväte

Redan vid mycket låga halter kan svavelväte skapa betydande lukt- och hälsoproblem. Molekylär filtrering är nyckeln till att minska effekterna av både höga och låga halter av dess koncentration från luften.

BIOGASPRODUKTION FÖR VÄRME OCH KRAFT I ST. ALBANS

Camfil kontaktades av Clarke Energy för att ge skydd åt gasmotorer som genererar värme och el från BioGas från AD-anläggningsprocess. En lösning krävdes där en kraftig minskning av vätesulfid (H2S) var möjlig samtidigt som underhållet av filtermediat skulle vara enkelt. Camfil rekommenderade och levererade en enhet från ProCarb -serien av industriella molekylenheter. Läs hur Camfil löste problemet på Clarke Energy.