Hi-Flo M, P, TM

Premiumutbud av påsfilter med glasfibermedia och stålram. Dessa filter har optimerad driftsekonomi med låg energiförbrukning och lång livslängd. Med lågt tryckfall och hög stofthållningsförmåga blir det färre filterbyten och lägre arbetskostnad. Finns i flera olika dimensioner och påslängder.

  • Optimerad driftskostnad (LCC)
  • Lägsta begynnelsetryckfall för maximal energibesparing
  • Flack tryckfallsutveckling
  • Robust metallram
  • Anpassningsbara storlekar
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
Typ ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa) Energi (kWh/år) Energiklass (Eurovent)
M6 2550 ePM2,5 50% M6 592 592 640 3400 55 748 A
N6 2550 ePM2,5 50% M6 490 592 640 2800 55 A
O6 2550 ePM2,5 50% M6 287 592 640 1700 55 A
O6-33 2550 ePM2,5 50% M6 287 287 640 800 55 A
M6-63 2550 ePM2,5 50% M6 592 287 640 1700 55 A
M6-65 2550 ePM2,5 50% M6 592 490 640 2800 55 A
ML6 2550 ePM2,5 50% M6 592 892 640 5000 55 A
NL6 2550 ePM2,5 50% M6 490 892 640 4100 55 A
OL6 2550 ePM2,5 50% M6 287 892 640 2500 55 A
P6 2550 ePM2,5 50% M6 592 592 520 3400 65 992 C
Q6 2550 ePM2,5 50% M6 490 592 520 2800 65 C
R6 2550 ePM2,5 50% M6 287 592 520 1700 65 C
R6-33 2550 ePM2,5 50% M6 287 287 520 800 65 C
P6-63 2550 ePM2,5 50% M6 592 287 520 1700 65 C
P6-65 2550 ePM2,5 50% M6 592 490 520 2800 65 C
PL6 2550 ePM2,5 50% M6 592 892 520 5000 65 C
QL6 2550 ePM2,5 50% M6 490 892 520 4100 65 C
RL6 2550 ePM2,5 50% M6 287 892 520 2500 65 C
TM6 2550 ePM2,5 50% M6 592 592 370 3400 70 1280 C
TN6 2550 ePM2,5 50% M6 490 592 370 2800 70 C
TO6 2550 ePM2,5 50% M6 287 592 370 1700 70 C
TO6-33 2550 ePM2,5 50% M6 287 287 370 800 70 C
TM6-63 2550 ePM2,5 50% M6 592 287 370 1700 70 C
TML6 2550 ePM2,5 50% M6 592 892 370 5000 70 C
TNL6 2550 ePM2,5 50% M6 490 892 370 4100 70 C
TOL6 2550 ePM2,5 50% M6 287 892 370 2500 70 C
M7 0160 ePM1 60% F7 592 592 640 3400 60 838 A+
N7 0160 ePM1 60% F7 490 592 640 2800 60 A+
O7 0160 ePM1 60% F7 287 592 640 1700 60 A+
O7-33 0160 ePM1 60% F7 287 287 640 800 60 A+
M7-63 0160 ePM1 60% F7 592 287 640 1700 60 A+
M7-65 0160 ePM1 60% F7 592 490 640 2800 60 A+
ML7 0160 ePM1 60% F7 592 892 640 5000 60 A+
NL7 0160 ePM1 60% F7 490 892 640 4100 60 A+
OL7 0160 ePM1 60% F7 287 892 640 2500 60 A+
P7 0160 ePM1 60% F7 592 592 520 3400 75 895 A
Q7 0160 ePM1 60% F7 490 592 520 2800 75 A
R7 0160 ePM1 60% F7 287 592 520 1700 75 A
R7-33 0160 ePM1 60% F7 287 287 520 800 75 A
P7-63 0160 ePM1 60% F7 592 287 520 1700 75 A
P7-65 0160 ePM1 60% F7 592 490 520 2800 75 A
PL7 0160 ePM1 60% F7 592 892 520 5000 75 A
QL7 0160 ePM1 60% F7 490 892 520 4100 75 A
RL7 0160 ePM1 60% F7 287 892 520 2500 75 A
TM7 0160 ePM1 60% F7 592 592 370 3400 95 1427 C
TN7 0160 ePM1 60% F7 490 592 370 2800 95 C
TO7 0160 ePM1 60% F7 287 592 370 1700 95 C
TM7-65 0160 ePM1 60% F7 592 490 370 2800 95 C
TML7 0160 ePM1 60% F7 592 892 370 5000 95 C
TNL7 0160 ePM1 60% F7 490 892 370 4100 95 C
TOL7 0160 ePM1 60% F7 287 892 370 2500 95 C
M9 0185 ePM1 85% F9 592 592 640 3400 125 1520 C
N9 0185 ePM1 85% F9 490 592 640 2800 125 C
O9 0185 ePM1 85% F9 287 592 640 1700 125 C
O9-33 0185 ePM1 85% F9 287 287 640 800 125 C
M9-63 0185 ePM1 85% F9 592 287 640 1700 125 C
M9-65 0185 ePM1 85% F9 592 490 640 2800 125 C
ML9 0185 ePM1 85% F9 592 892 640 5000 125 C
NL9 0185 ePM1 85% F9 490 892 640 4100 125 C
OL9 0185 ePM1 85% F9 287 892 640 2500 125 C
P9 0185 ePM1 85% F9 592 592 520 3400 155 1880 D
Q9 0185 ePM1 85% F9 490 592 520 2800 155 D
R9 0185 ePM1 85% F9 287 592 520 1700 155 D
P9-63 0185 ePM1 85% F9 592 287 520 1700 155 D
P9-65 0185 ePM1 85% F9 592 490 520 2800 155 D
PL9 0185 ePM1 85% F9 592 892 520 5000 155 D
QL9 0185 ePM1 85% F9 490 892 520 4100 155 D
RL9 0185 ePM1 85% F9 287 892 520 2500 155 D
TM9 0185 ePM1 85% F9 592 592 370 3400 225 >2400 E
TN9 0185 ePM1 85% F9 490 592 370 2800 225 E
TO9 0185 ePM1 85% F9 287 592 370 1700 225 E
TML9 0185 ePM1 85% F9 592 892 370 5000 225 E
TOL9 0185 ePM1 85% F9 287 892 370 2500 225 E
 Verktyg för tryckfallskalkylering är tillgängligt

P-märkning

För mer information och nedladdning av certifikat:

                 Hi-Flo 9 0185,   Hi-Flo 7 0160,   Hi-Flo 6 2550,   Hi-Flo 5 1060

Beräkna tryckfallet

Välj ett helmodulfilter i tabellen här ovanför för att kalkylera tryckfallet. 
Helmodulfilter är vanligtvis 592x592mm för pås/panelfilter och 610x610mm för HEPA filter.

Specifikationer

Applikation
Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i renrum
Ram
Förzinkat stål
Media
Glasfiber
Max. temp. (°C)
70°C
Relativ fuktighet
100%
Rek. sluttryckfall enligt EN13053
Initialt tryckfall + 100 Pa eller initialt tryckfall x 3 (beroende på vilket som är lägst)
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Kommentar
För information om p-märkta filter se respektive produkt, camfil.se/dokument eller ri.se

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till Hi-Flo

Skydda dig mot luftföroreningar på vintern

Utmaningar i innemiljön när utomhustemperaturen sjunker

Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?

Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

Att andas ren luft - En självklarhet?

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till.

Kommersiella och offentliga byggnader Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare Take a breath

Välj rätt luftfilter med hjälp av livscykelkostnad, LCC

Den viktigast uppgiften för ett filter är att minska mängden partiklar och föroreningar i luften, men man bör också vara medveten om livscykelkostnaden. I vissa fall finns det möjlighet att göra stora energibesparingar utan att behöva påverka filtrets effektivitet.

Standarder och Föreskrifter Hållbarhet

Rekommendationer för bra luftkvalitet på kontor

God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.

Kommersiella och offentliga byggnader Viruskontaminering Luftkvalitet Luftrenare

Dalkia uppgraderade till EPA-klass

Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.

Energi och Gasturbiner Kundcase

Norland Managed Services

Kundcase: Bra inomhusluftkvalitet är väl värd investeringen. Denna stora bank är en av världens största finansiella institutioner. Norland Managed Services är leverantör av faciliteter för bankens nästan 55 000 m2 stora, centralt belägna kontorsbyggnad i London.

Kundcase

Frysvaruproducent sparar pengar på filter

Tre ventilationssystem levererar luft till kritiska processområden vid en av USA:s största anläggningarna för fryst mat. En ny filterkombination sparar nu tillverkaren över 33 000 dollar per år. Läs hur frysvaruproducentens operativa problem löstes. (ENG)

Kundcase

Camfil ProSafe för Livsmedel & Dryck

Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.

Standarder och Föreskrifter Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard