ProCarb VDBs

Vertikala djupbäddsprodukter för tilluft i tunga industrier

  • Låg livscykelkostnad (LCC) för korrosionskontroll
  • Läckfri design
  • Kompakt med integrerade för- och efterfilter
  • Dubbelt skal för intern temperaturkontrol
  • Flera lager med media tar fler gaser
  • Kan hantera luftflöden upp till 28 000 m3 / h
  • Finns i olika storlekar

Specifikationer

Applikation
Typiska tillämpningar är tilluft i elektroniska kontrollrum och andra känsliga miljöer t.ex. pappersbruk, petrokemi, stålindustri och avloppsanläggningar
installationsalternativ
Seriella bäddar finns på filter med flöden 1000-10000 m3 / h och paralella bäddar på filter med flöden på 6000-28000 m3 / h. Båda versionerna kan levereras med integrerade för- och efterfiltersteg.