CamPure 158

CamPure 158 är en blandning bestående av CamPure 15 samt granulat i storleken 4x8mm gjort av kokosnötsskalskol. CamPure 15 är ett högkvalitativt kemiskt absorbent som bygger på en kombination av aktiverad aluminiumoxid och aktivt kolpulver, som är sammansatt i ett patenterat impregneringssystem. CamPure 158 är en mycket högkvalitativ kvalitet av granulärt aktivt kol som har den bästa adsorptionskapaciteten för flyktiga organiska föreningar och kolväten i alla tillämpningar.

  • Inriktar sig på oxiderbara sura gaser som orsaker korrosion och ett brett utbud av flyktiga organiska gaser och lukter.
  • Idealisk för avlägsnande av svavelväte, klor, VOC med låg till medel molekylvikt och högre flyktiga organiska föroreningar
  • Adsorption av luftföroreningar: ozon, kvävedioxid och svaveldioxid.Kan installeras i alla återfyllningsbara filter av olika fabrikat.
  • Media testat enligt ISO 10121-1:2014
  • Brandklassad enligt UL 900
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121

Specifikationer

Applikation
Inriktar sig på sura gaser som orsakar korrosion och ett brett utbud av flyktiga organiska gaser och lukter i ett enda steg när utrymmet är begränsat.
Media
Aktivt kol, Impregnerad aktiv aluminiumoxid
Max. temp. (°C)
40
Relativ fuktighet
40%-70%
installationsalternativ
Alla löskolsfyllningsbara molekylära luftfilter

Relaterade produkter