CamPure 88

CamPure 88 är en blandning av CamPure 8 samt granulat i storleken 4x8mm gjort av kokosnötsskalskol. CamPure 8 är ett högkvalitativt kemiskt adsorbent baserat på aktiverad aluminiumoxid som är sammansatt i ett patenterat impregneringssystem för att rikta in sig på oxiderbara sura gaser. Camfils kokosnötskalskol med 4x8-fraktion är ett granulärt aktivt kol av mycket hög kvalitet som har den bästa adsorptionskapaciteten för flyktiga organiska föreningar och kolväten i alla tillämpningar.

  • Inriktar sig på oxiderbara sura gaser som orsakar korrosion och ett brett utbud av flyktiga organiska gaser och lukter.
  • Idealisk för avlägsnande av svavelväte, formaldehyd, etylen, VOC med låg till medelmolekylvikt och högre flyktiga organiska föroreningar
  • Adsorption av luftföroreningar: ozon, kvävedioxid och svaveldioxid.
  • Kan installeras i alla löskolsfilter av olika fabrikat.
  • Media testat enligt ISO 10121-1:2014
  • Brandklassad enligt UL 900
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121

Specifikationer

Applikation
Inriktar sig på oxiderbara sura gaser som orsakar korrosion och ett brett utbud av flyktiga organiska gaser och lukter i ett enda steg när utrymmet är begränsat.
Media
Aktivt kol, Impregnerad aktiv aluminiumoxid
Max. temp. (°C)
40
Relativ fuktighet
40%-70%
installationsalternativ
Alla löskolsfyllningsbara molekylära luftfilter

Relaterade produkter