ren luft för en hållbar framtid

Camfils hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2023

Denna årsredovisning ger en inblick i Camfils hållbarhete under 2023.

I över 60 år har vi förespråkat teknik och forskning för ren luft. Nu siktar vi mot en grönare framtid och fokuserar ännu mer på våra produkters miljöpåverkan. Genom vårt nya ramverk inom hållbar utveckling och framtagning av livscykelanalyser, säkerställer vi att varje andetag av frisk luft som vi levererar genomsyrar hållbarhet.

Som en betydande milstolpe år 2023 implementerades ett nytt ramverk för hållbarhet inom Camfils operativa processer, som betonar resan mot en hållbar framtid. Detta ramverk bygger på fyra pelare och den strategiska riktning fungerar som en ledstjärna för nuvarande och framtida initiativ. 

Camfils ramverk för hållbarhet
  • Ren luft överallt
  • Omtanke om människor
  • Ren verksamhet
  • Bevarande av resurser