Can we remove it
Ozon

Ta bort ozon

Publicerad den 28 september 2021

Ozon är ett hot mot människors hälsa genom att skada det mänskliga andningssystemet och är därför särskilt skadligt för barn eller äldre. Ozon genereras av både naturliga och konstgjorda processer och finns i många olika miljöer. Lär mer när Dr. Fabrice Morvan förklarar hur molekylärfiltrering används för att ta bort ozon och skydda människors hälsa.

TA BORT Ozon

Ozon är extremt farligt för människors hälsa och molekylärfiltrering kan hjälpa till att avlägsna ozon från luften vi andas.

Molekylär föroreningskontroll

Lösningar för avlägsnande ozon