Ta bort kvävedioxid (NO2) från luften

Ta bort kvävedioxid

Publicerad den 28 september 2021

Kvävedioxid är en vanlig molekylär förorening som släpps ut i vår atmosfär från ett antal olika källor, inklusive förbränningsmotorer. Lyssna när Dr Chris Ecob talar om kvävedioxid och hur molekylära filtreringslösningar är nyckeln till att skydda människorna i din byggnad.

TA BORT KVÄVEDIOXID

Kvävedioxid är en vanlig luftburen förorening som kan påverka vår hälsa, det är av största vikt att få bort detta från luftströmmen. Lär dig hur molekylär filtrering kan hjälpa.

Kundcase

Hong Kong Tunnel

Enligt FN: s miljöprogram utsätts 92 procent av människorna i Asien-Stillahavsområdet för höga luftföroreningar vilka utgör en betydande hälsorisk. Camfils molekylära luftfilter har stor potential att rena luften från farliga gaser och lukter. Ett specifikt aktivt kol kan väljas för att fånga lukter, irriterande ämnen och giftiga gaser, såsom flyktiga organiska föreningar (VOC), kvävedioxid och ozon. Läs mer om hur vi arbetade med vår klient för att ta bort NO2 från en stor vägtunnel i Hong Kong.