Can we remove it
Svaveldioxid

Ta bort svaveldioxid

Publicerad den 28 september 2021

Svaveldioxid släpps ut i atmosfären från många olika källor - naturliga källor (t.ex. vulkaniska askmoln) samt konstgjorda föroreningskällor (såsom förbränning av fossila bränslen och tung processindustri). Svaveldioxid kan vara skadlig för människors hälsa. Lyssna på Dr. Fabrice Morvan när han talar om användningen av molekylärfiltrering för att avlägsna svaveldioxid från luften som vi andas.

TA BORT SVAVELDIOXID

Svaveldioxid kan vara skadligt för människors hälsa och användningen av molekylärfiltrering kan hjälpa till att skydda människor, produkter och processer från dess skadliga effekter.

SKYDDA OCH BEVARA DITT KONSTVERK OCH OFFENTLIG HÄLSA

Svaveldioxid är ett vanligt problem på museer och kulturarvsplatser då det ofta inte bara är människor behöver skyddas utan även artefakterna som behöver skydd från korrosion. På Camfil har vi arbetat med många av dessa platser för att ta bort många luftburna föroreningar (som svaveldioxid) för att säkerställa att dessa artefakter skyddas och bevaras. Med den samlade kunskapen från naturvårdare och ventilationsexperter kan du välja den bästa kombinationen av filter för att uppnå en kontrollerad miljö.

Molekylär föroreningskontroll

Lösningar för avlägsnande av svaveldioxid