Tillverkning & Maskiner
Industriella serien stoft-, dimma-, och rökavskiljare

Tillverkning & Maskiner

Alla som är i tillverkningsindustrin vet att varje process skapar någon form av stoft, dimma eller rök. Det är därför viktigt att skydda både anställda och utrustning dagligen. Användning av luftfiltrering startade i industriella anläggningar för att skydda VVS-system och förbättra resultatet i processer vilket även ökade det finansiella resultatet.

Stora partiklar som produceras från maskiner, fina partiklar som orsakas av alla processer som involverar hög aktivitet i processerna eller med människor samt gasformiga föroreningar är alla problem som kan åtgärdas med luftfiltrering. Vi kan visa hur du skyddar din personal, utrustning och processer i alla typer av anläggningar.