Gasturbiner
Luftfilter & akustiska lösningar

Energi & Gasturbiner

Utrustning för gasturbiner är kritiska delkomponenter som tar in stora mängder luft. En gasturbin tar till exempel in 98 % luft och 2 % bränsle. Luftkvalitet är kritisk för utrustningens prestanda samt livslängd och har direkt påverkan på tillgänglighet, tillförlitlighet och lönsamhet. Oavsett om du driver en gasturbin, ett vindkraftverk, en stor industriell luftkompressor eller annan gasturbin så kommer högkvalitativ luftfiltrering snabbt ge dig fördelar för resultatet.

Miljö- och driftsförhållanden kan variera drastiskt från plats till plats. Därför bör den önskade filterlösningen inte bara vara effektiv utan också anpassad till lokala förhållanden och utmaningar. Följande artiklar ger inblick och erfarenheter inom ett brett utbud av ämnen som hjälper er förbättra er övergripande verksamhet.

upgrade gt filtration to slash carbon emissions 

Upgrade GT filtration to cut carbon emissions per MWh produced

Energi och Gasturbiner

Gasturbiner andas nytt liv

Flera pappersbruk hanterar kombikraftverk där de driver 44 MW gasturbiner med höga tillgänglighetskrav (8500 timmar/år). I ett försök att öka gasturbinernas prestanda ombads Camfil Power Systems att optimera det befintliga filtreringssystemet för tre pappersbruk.

Kundcase Energi och Gasturbiner

Fördelar med rätt molekylärfiltrering i biogasproduktion

Biogasprocessen är kritisk eftersom den släpper ut kraftigt förorenade gaser som kan orsaka motorkorrosion och slitage av utrustning och orsaka oplanerade driftstopp för underhåll och reparation, vilket resulterar i förlust av produktion och vinst. Lyckligtvis finns det flera sätt att lösa molekylärfiltrering i biogasanläggningar med olika typer av filtermedier i djupbäddar.

Energi och Gasturbiner

Camfil tillhandahåller högeffektiva luftfiltreringslösningar för EPR-kärnkraftverk i syfte att minska koldioxidutsläppen

Hinkley Point C i Somerset, Storbritannien, är bland de säkraste och mest effektiva kärnkraftsgeneratorerna som är en tryckvattenreaktor (PWR). Den producerar hundratals megawatt i elektrisk produktion, vilket gör att säkerheten i processen är en mycket viktig aspekt. (ENG)

Kundcase Energi och Gasturbiner Hallbarhet

Camfil & Solar Turbines samarbetar för att designa en ny lösning

Kundcase: Enheterna utsätts för svåra miljöförhållanden som leder till maximalt tryckfall (dP) och bryter ner motorn från föroreningar och korrosion. Som ett resultat tvingades kunden att schemalägga oönskade driftstopp för underhåll.

Kundcase Energi och Gasturbiner

Biogasproduktion för värme och el i St. Albans

Biogasen som produceras är full med H2S (vätesulfid), en gas som kan orsaka korrosion och fräta i gasmotorn. Detta krävde en lösning där en hög minskning av H2S var möjlig och ett enkelt underhåll av filtermaterialet. (ENG)

Kundcase Energi och Gasturbiner Luftkvalitet

CamGT 4v300

Kundcase: Klagomål från närliggande områden på störande ljud fick anläggningarna att utvärdera en brusreducerande filteranläggning

Kundcase Energi och Gasturbiner

Hänsyn till salt & korrosion

Gas Turbine Application: Do you operate in a coastal or offshore site? Unfortunately, you probably have to deal with corrosion related issues. You can, however, operate corrosion-free if you take the right measures.

Energi och Gasturbiner

Hur man väljer rätt filtreringslösning  

Turbomachinery: Air inlet filtration systems should be designed to suit the environment. Because of market pressures, a general design has been used in widely varying environment conditions. Before making your purchase, get an assessment.

Energi och Gasturbiner

Strategier för filterbyten

Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.

Energi och Gasturbiner

Dalkia uppgraderade till EPA-klass

Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.

Kundcase Energi och Gasturbiner

Tata Power Trombay Retrofit

Tata power trombay retrofit Kundcase: Uppgraderingslösning för Indiens största kraftverk. Ta reda på varför Camfil hade rätt lösning för en uppgraderingslösning i en utmanande kustmiljö hos Tata Power Ltd., Indiens största integrerade kraftföretag.

Kundcase Energi och Gasturbiner

Auburndale Power plant

Case Study: Auburndale Power Plant Weathers The Elements. The plant was experiencing high pressure drop and short filter life. In reviewing the situation it was determined that the hot and humid climate of Florida was degrading the performance of the filter. What was the solution?

Kundcase Energi och Gasturbiner