Elektronik & Optik
Undvik kortslutningar

Elektronik & Optik

Om du arbetar inom elektronik och optik förstår du hur små partiklar verkligen kan vara. Luftfiltreringsteknik anses viktig i denna bransch eftersom submikrona partiklar och gaser kan förorena litografiprocesserna, kortsluta kretsar och göra den tillverkade produkten oanvändbar.

Camfil förstår era behov att leverera felfri elektronik såsom TV-skärmar, datorer och hårddiskar till era kunder, men vi förstår också att mikrokretsarna kan innehålla tusentals transistorer som skulle kunna få plats på ett nålshuvud.

Kretskort med korrosion - ta kontroll över korrosionen med hjälp av molekylärfilter från Camfil

Ta kontroll över korrosionen

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik
Luftfiltrering i datacenter

Luftfiltrering i datacenter

För att upprätthålla driften måste datacenter kylas ner till en viss temperatur och den fysiska utrustningen måste skyddas från elementen för att undvika kostsamma driftsstopp. Hur kan Camfil hjälpa dig att uppnå rätt temperatur? (ENG)

Elektronik och Optik

Vilka är effekterna av korrosion?

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också ökar över hela världen.

Elektronik och Optik