Elektronik & Optik
Undvik kortslutningar

Elektronik & Optik

Om du arbetar inom elektronik och optik förstår du hur små partiklar verkligen kan vara. Luftfiltreringsteknik anses viktig i denna bransch eftersom submikrona partiklar och gaser kan förorena litografiprocesserna, kortsluta kretsar och göra den tillverkade produkten oanvändbar.

Camfil förstår era behov att leverera felfri elektronik såsom TV-skärmar, datorer och hårddiskar till era kunder, men vi förstår också att mikrokretsarna kan innehålla tusentals transistorer som skulle kunna få plats på ett nålshuvud.

Kretskort med korrosion - ta kontroll över korrosionen med hjälp av molekylärfilter från Camfil

Ta kontroll över korrosionen

Publicerad den 30 april 2020

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik
Camfils nya HEPA/ULPA-filter Absolute V

Absolute V - Nästa generation HEPA-filterserie

Publicerad den 13 januari 2020

Nästa generation Absolute V HEPA-filterserien som kommer att göra ditt liv enklare, säkrare och mer miljövänligt. Detta uppnås genom att erbjuda filter som är extremt lätta, robusta och enkla att hantera. Filter som ger världsledande skydd för din verksamhet.

Elektronik och Optik Viruskontaminering Life Science och Sjukvard Luftkvalitet Livsmedel och dryck

Vilka är effekterna av korrosion?

Publicerad den 27 november 2018

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också ökar över hela världen.

Elektronik och Optik

Luftfiltrering i datacenter

Publicerad den 27 november 2018

För att upprätthålla driften måste datacenter kylas ner till en viss temperatur och den fysiska utrustningen måste skyddas från elementen för att undvika kostsamma driftsstopp. Hur kan Camfil hjälpa dig att uppnå rätt temperatur? (ENG)

Elektronik och Optik