Lager och distributionscenter

Lager & Distributionscenter

Luftkvaliteten är en starkt bidragande faktor till en friktionsfri distributionskedja. Balansera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av lagring och distribution med Camfils kontrollösning för inomhusluftkvalitet. Värna dina anställdas hälsa och säkerhet, och skydda emballage och värdefulla varor från att skadas.

Hur föroreningar påverkar lager och distributionscentraler

Lagerlokaler lagrar mer än bara varor. Damm, smuts och skadliga partiklar är mer regel än undantag för företag som hanterar logistik. Lagerlokaler i tätbefolkade områden orsakar luftföroreningar i och med frekventa leveranser från stora lastbilar och även båtar.

Vidare finns det flera källor till föroreningar utöver båt- och biltrafik - godshantering, sorteringsmaskiner, gatudamm, pollen och andra luftföroreningar måste också tas i beaktning. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften kan orsaka kliande ögon, huvudvärk, täppta näsor och kan dessutom ge upphov till astma och irritation i luftvägarna. Här kan du se exempel hur vi hjälpt andra kunder att förbättra luftkvaliteten på deras lager och distributionscentraler och även få svar på vanliga frågor. 

Camfils luftrenare innebär fördelar för lager och distributionscentraler

CamCleaner™ är en serie patenterade luftrenare med de mest effektiva HEPA-filtren som finns på marknaden. De fungerar som ett komplement till befintliga ventilationssystem och ger lägre energikostnader, mer effektiv produktion och en hälsosammare arbetsmiljö genom att effektivt reducera damm, föroreningar och skadliga partiklar. Fördelarna blir bland annat:

  • En renare produktionsmiljö med färre avbrott
  • Mindre städning och kostnader i anslutning till detta
  • Lägre energikostnader och lägre underhållskostnader
  • Friskare anställda
  • Jämnare temperaturfördelning

Senaste artiklarna

Hi-Flo

Publicerad den 20 oktober 2022

År 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!

Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader

Vanliga frågor om EPD:er

Publicerad den 28 november 2023

Vanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.

Hållbarhet Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Standarder och Föreskrifter

MARKANT MINSKNING AV FÖRORENINGSHALTER I MERTZ LOKALER

Publicerad den 4 november 2022

Mertz Transport AB är ett oberoende svenskt transportbolag med crossdock terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer om de åtgärder som gjorts för en renare inomhusluft i distributionscentralen i Malmö.

Industri och tillverkning Luftkvalitet Kundcase Luftrenare

CAMFIL CITY - en virtuell värld med ren luft oavsett inomhusmiljö

Publicerad den 30 juni 2022

Det är inte alla som köper våra produkter som är experter på luftfiltrering och det behöver de heller inte vara. Syftet med Camfil City är att ge alla möjlighet att lära sig grunden om vad våra renluftslösningar kan göra för dem.

Energi och Gasturbiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Hållbarhet Take a breath Luftkvalitet Livsmedel och dryck Innovation Teknologi och Forskning Kommersiella och offentliga byggnader Utbildning och Expertis Standarder och Föreskrifter Kundcase Luftrenare Viruskontaminering

Ren luft skyddar personal och känslig teknik i robotlager

Publicerad den 11 mars 2022

Vintern 2021 byggde Scandinavian Cosmetics nytt lager i Malmö. Camfil blev kontaktad i ett tidigt skede för att säkerställa ren luft i lokalerna för att skydda personal, produkter och känslig teknik.

Industri och tillverkning Luftkvalitet Kundcase Luftrenare

Skydda ditt lager och logistikcenter med ren luft

Publicerad den 14 oktober 2020

Ren luft i lager och logistikcenter är absolut en konkurrensfördel i den hektiska logistikbranschen. En ren produktionsmiljö kan innebära färre driftstopp, lägre energikostnader, mindre miljöpåverkan, välmående personal och naturligtvis en renare och mer felfri produkt att skicka ut till kund.

Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

Publicerad den 27 augusti 2019

Camfil Air Cleaners are used in warehouses to protect your people, products and processes.

Kommersiella och offentliga byggnader Luftrenare

DB Schenker i Västerås

Publicerad den 18 mars 2019

Avgaser från lastbilar, dammigt gods och partiklar från verksamheten smutsade ner luften på DB Schenkers godsterminal. Läs om hur Camfil löste problemet.

Luftkvalitet Kundcase Luftrenare

Ren luft hos DB Schenker i Oslo

Publicerad den 27 november 2018

Case Study: DB Schenker Cleans Distrubution Centre Air. No matter where they are in the world, Camfil’s customers rely on us to protect their employees’ health by improving indoor air quality. Listen to how a world-leading logistics company worked together with Camfil to solve issues within their distribution centre in Norway.

Luftkvalitet Kundcase Luftrenare

Luftrenare löser dammproblem för DB Schenker i Önnestad

Publicerad den 27 november 2018

DB Schenkers logistikcenter i Önnestad, Sverige, använder nu Camfils CamCleaner CC6000 luftrenare för filtrering och rening av luften i sin godsterminal. Installationen av de industriella luftrenarna krävde inga större strukturella förändringar. (ENG)

Kundcase Luftrenare

Ren luft till logistikindustrin

Publicerad den 27 november 2018

Carl Zeiss IMT har två stora lager som används för tillfällig lagring av komponenter. Och med dagliga lagerförflyttningar blir de lagrade komponenterna snabbt dammiga. Läs hur de löste dammproblemet och hur arbetsmiljön förbättrades. (ENG)

Kundcase Luftrenare