Logistik

Logistik

Camfil levererar de bästa lösningarna för att rena luften så att ni kan koncentrera er på att leverera förstklassig logistik. Våra luftrenare hjälper er att skydda både produkter och anställda från skadliga partiklar och gaser.

Renare luft ger effektivare produktion med mindre avbrott, lägre energikostnader, lägre städkostnader och en bättre hälsa för dina anställda - och såklart, ett bättre klimat för de varor som finns i ert lager eller på ert distributionsställe.

LAGER & DISTRIBUTIONSCENTER

Hur mår egentligen luften i era lager och distributionscentraler? Ta tempen på arbets- och förvaringsmiljön, och försäkra er om att logistikflödet löper på smidigt och att ren luft flödar fritt för att skydda förpackningar och varor - och de människor som hanterar dem. Luftkvaliteten är helt enkelt en starkt bidragande faktor till en friktionsfri distributionskedja.

Balansera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av lagring och distribution med Camfils kontrollösning för inomhusluftkvalitet. Värna dina anställdas hälsa och säkerhet, och skydda emballage och värdefulla varor från att skadas.