CityPleat

Premiumutbud av förfilter med kombinerat partikel- och molekylärmedia som tar bort både partiklar och gaser i ett filtersteg. Kan användas i befintliga installationer för att avlägsna låga koncentrationer av de flesta föroreningar i fast och gasform.

  • ”2 i 1” lösning med partikel- och molekylärfiltrering
  • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
  • Brännbar
  • Låg vikt
  • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
  • ICON6 Molecular
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON26 ozone 5
  • ICON27 ozone 6
  • ICON37 ISO10121
ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
Coarse 65% G4 594 594 44 2000 140
Coarse 65% G4 289 594 44 1000 140
Coarse 65% G4 289 594 44 1700 140
Coarse 65% G4 594 594 44 3400 140
Coarse 65% G4 594 594 95 3400 125
Coarse 65% G4 289 594 95 1700 125
Coarse 65% G4 594 594 95 3400 90
Coarse 65% G4 289 594 95 1700 90

Specifikationer

Applikation
Kombinerad förfiltrering av gasföroreningar i stadsmiljö som t.ex. köpcenter och andra offentliga byggnader
Ram
Fuktbeständig papp
Media
Syntet/aktivt kol
Max. temp. (°C)
50ºC
Relativ fuktighet
30% - 70%
Rek. sluttryckfall enligt EN13053
Initialt tryckfall + 50 Pa eller initialt tryckfall x 3 (beroende på vilket som är lägst)
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Förfilter i filterskåp CamCube HF och CamCube AC
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Max. tryckfall (Pa)
250 Pa

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till CityPleat

Ta bort lukter, toxiner och gaser

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Luftkvalitet Expertis och Utbildning Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Tillverkning och maskiner Life Science och Sjukvard