CityPleat

Premiumutbud av förfilter med kombinerat partikel- och molekylärmedia som tar bort både partiklar och gaser i ett filtersteg. Kan användas i befintliga installationer för att avlägsna låga koncentrationer av de flesta föroreningar i fast och gasform.

  • ”2 i 1” lösning med partikel- och molekylärfiltrering
  • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
  • Brännbar
  • Låg vikt
  • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
  • ICON6 Molecular
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON26 ozone 5
  • ICON27 ozone 6
  • ICON37 ISO10121

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till CityPleat

Ta bort lukter, toxiner och gaser

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Expertis och Utbildning Tillverkning och maskiner Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Livsmedel och dryck