CitySorb

Ett kompakt V-banksfilter med molekylärmedia som avlägsnar föroreningar i gasform från luftströmmen. För effektiv kontroll av molekylära föroreningar i inomhusmiljöer. Kräver förfiltrering för partikelavskiljning.

  • Kompaktfilter med molekylär media
  • Avlägsnande av gasformiga föroreningar
  • Idealisk för filtrering av måttliga koncentrationer av de flesta externa och interna föroreningar.
  • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer.
  • Klassificerad enligt ISO 10121-3
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121
Typ ISO 10121 Ozone ISO 10121 NO₂ ISO 10121 SO₂ ISO 10121 Toluene Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
OPKCS 242412-01PU MD 65 vLD 60 vLD 30 MD 75 592 592 292 3400 80
OPKCS-242012-01PU MD 65 vLD 60 vLD 30 MD 75 592 490 292 2800 80
OPKCS-241212-01PU MD 65 vLD 60 vLD 30 MD 75 592 287 292 1500 80
OPKCS-242412-Acid-01PU 592 592 292 3400 80

Specifikationer

Applikation
Tar effektivt bort flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser, vilket ger en optimal inomhusluftskvalitet på kontor, sjukhus, flygplatser, hotell etc.
Ram
Helgjuten plast
Media
Aktivt kol
Max. temp. (°C)
40º C
Relativ fuktighet
70%
Rekommenderat sluttryckfall
2x initialt tryckfall
Separator
Smältlim
Packning
Ändlös PU-packning
Tätning
Polyuretan
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF.

Relaterade artiklar till CitySorb

Luftkvalitet i skolorna är en utmaning som lätt går att förbättra

Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?

Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

ISO 10121-3:2022

Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation

Standarder och Föreskrifter Kommersiella och offentliga byggnader

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet