Black Ridge

Ett kompakt V-banksfilter med molekylärmedia som avlägsnar föroreningar i gasform från luftströmmen. För effektiv kontroll av molekylära föroreningar i inomhusmiljöer. Kräver förfiltrering för partikelavskiljning.

  • Idealisk för filtrering av de flesta inomhus- och utomhusföroreningar i låga halter
  • Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliten)
  • Speciellt lämpligt för starkare lukter tex. på ingående luft efter roterande värmeväxlare i standardapplikationer
  • Mycket hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
  • Kan ersättas av påsfilter eller andra kompaktfilter med HF-ram där filtrering finns
  • Brännbar
  • ICON34 gasket_01_00_10
  • ICON6 Molecular
  • ICON28 ozone 7
  • ICON37 ISO10121
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
BR-592x592x292-01 PU 592 592 292 2600 55
BR-592x592x292-10 PU 592 592 292 2600 55
BR-592x592x292-00 592 592 292 2600 55
BR-592x287x292-01 PU 287 592 292 1300 60
BR-592x287x292-10 PU 287 592 292 1300 60
BR-592x287x292-00 287 592 292 1300 60

Specifikationer

Applikation
Komfortventilation, sjukhus, hotell och flygplatser etc. Tar effektivt bort lukter och flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser i innerstadsmiljöer
Ram
Helgjuten plast
Media
Aktivt kol
Max. temp. (°C)
0 - 40ºC
Relativ fuktighet
70%
Packning
Polyuretan
installationsalternativ
I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF

Relaterade artiklar till CitySorb

Luftkvalitet i skolorna är en utmaning som lätt går att förbättra

Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?

Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare

ISO 10121-3:2022

Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation

Standarder och Föreskrifter Kommersiella och offentliga byggnader

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Utbildning och Expertis Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet