CitySorb

  • Förbättrar IAQ (inomhusluftkvaliteten)
  • Brännbart
  • Filtrering av lukter o gaser i (recirc) luftbehandlingssystem
  • Uppgradera till Molekylärfiltrering i befintlig installation
  • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
  • ICON33 gasket_01_10
  • ICON6 Molecular
  • ICON28 ozone 7
  • ICON37 ISO10121
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
OPKCS 242412-01PU 592 592 292 3400 80
OPKCS-242012-01PU 592 490 292 2800 80
OPKCS-241212-01PU 592 287 292 1500 80
OPKCS-242412-Acid-01PU 592 592 292 3400 80

Specifikationer

Applikation
Tar effektivt bort flyktiga, organiska föroreningar, ozon och andra gaser, vilket ger en optimal inomhusluftskvalitet i kontor, sjukhus, flygplatser, hotell etc.
Ram
Helgjuten plast
Media
Aktivt Kol
Max. temp. (°C)
40º C (104º F)
Relativ fuktighet
70%
Rekommenderat sluttryckfall
2x initialt tryckfall
Separator
Smältlim
Packning
Ändlös PU-packning
Tätning
Polyuretan
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
Montageram typ SPX och i filterskåp CamCube HF