CamCarb CG

 • Lämpar sig för anläggningar inom servicesektor och industri
 • Hög avskiljningsgrad
 • Brännbar plast
 • Snabblåsning med bajonettfattning
 • Låg energikostnad
 • Okänslig för korrosion
 • Tät montering
 • Ingen risk att kolet sjunker ihop
 • Förenklat underhåll
 • ICON6
 • ICON37 ISO10121
Typ Föroreningar Luftflöde (m3/h) Diameter 1 (mm) Längd 1, Cylindrisk (mm) Initialt tryckfall (Pa) Mediatyp (kol)
Cylinder 2600 NH3 Ammoniak 2500 147 450 135 CEX003-B1
Cylinder 2600 VOC 2500 147 450 135 CEX003
Cylinder 3500 VOC 3400 147 600 175 CEX003
Cylinder 2600 Lätta VOCs 2500 147 450 100 LGS048
Cylinder 1300 Lätta VOCs 1250 147 240 60 LGS048
Cylinder 1300 VOC 1250 147 240 80 CEX003
Cylinder 2600 H2S,SO2 2500 147 450 135 CEX003-A1
Cylinder 2600 CH2O Formaldehyd 2500 147 450 135 CEX003-J2
Cylinder 3500 Lätta VOCs 3400 147 600 165 LGS048
Cylinder 1300 H2S, SO2, formaldehyd 1250 147 240 80 CamPure 8
Cylinder 2600 H2S, SO2, formaldehyd 2500 147 450 135 CamPure 8
Cyinder 3500 H2S,SO2 3400 147 600 175 CEX003-A1
Cylinder 3500 CH2O Formaldehyd 3400 147 600 175 CEX003-J2
Cylinder 3500 H2S, SO2, formaldehyd 3400 147 600 175 CamPure 8

Specifikationer

Applikation
Adsorption av lukter (luktborttagning), absorption av VOC och gaser med låg toxicitet
Ram
Helgjuten plast
Media
Aktivt Kol, Impregnerat kol, Impregnerad aktiverad aluminiumoxid
Max. temp. °C
-20ºC - 60ºC
Packning
Gjuten TPE, dubbel
installationsalternativ
Flterskåp CamCube CC, CamSpiro CC och fästram för cylindrar. Obs! Till 3500-cylinder , använd förstärkt 2 mm fästram
Kommentar
Material: Galler av PEH-plast och ändar av ABS-plast. Ett "scrim" (tunn duk) ligger som skydd mellan media och cylinder.
Media alternativ: Aktivt kol av bredspektrumtyp eller aktivt alumina
Notera: Cylinder 2600 till CamCube CC