TestanlÀggningar och Laboratorier
Bättre luftkvalitet för människor, processer och miljön

testLaboratorier


Camfil har testlaboratorier för luftfilter i flera av sina anläggningar för forskning och utveckling världen över. Samtliga har som målsättning att utveckla tekniken för att tillhandahålla bättre luftkvalitet för människor, processer och miljön

HEPA/ULPA Testing

Läckagetest

Camfil läckagetestar alla HEPA-/ULPA-filter. Testerna genomförs i rena zoner ISO-klass 5, inom ett renrum i ISO klass 7. Alla tester genomförs med kontrollerade och dokumenterade procedurer i Camfils kvalitetssystem med certifiering enligt ISO 9001-2000. För att förbättra provtagningskapaciteten uppströms har skannerutrustningen försetts med utspädningssystem för mätning av höga partikelkoncentrationer. Utformningen av sonden har optimerats för att maximera avsökningshastigheten och eliminerar oupptäckta läckage, samtidigt som isokinetisk provtagning behålls. Hela filterytan avsöks med överlappande svep, även gränsen mellan mediet och ramen. Allt efter kundens önskemål används polystyrenlatexsfärer (PSL) eller Emery 3004 som Camfils standardaerosoler.

Läckage med en penetration som överstiger fem gånger filtrets normala genomsnittliga penetration repareras med alkoholbaserat silikontätningsmedel enligt branschstandard eller kundens specifikation. Polyuretan och annat reparationsmaterial finns tillgängligt

Röktest

Precis som vid skanningsprovningar kan läckage hittas med hjälp av heterogen, högkoncentrerad oljedimma. Filtret placeras horisontellt och oljedimman filtreras varsamt genom filtret. Mot mörk bakgrund och med lämplig belysning går läckage att upptäcka rent visuellt. Rökvirvlar som passerar filtret genom hål i filtret syns tydlig

Etikett

Efter godkänt test får varje filter en etikett med serienummer, avskiljningsgrad för MPPS-partiklar och tryckfall vid testflödet.

Svepelektronmikroskop - SEM

Camfils Scanning Electron Microscope (SEM), i Trosa, är ett annat exempel på vårt engagemang för och vår satsning på FoU. Med det här unika verktyget kan vi identifiera och kvantifiera föroreningarna, så små som 50nm (=0,00005mm), i luften och i begagnade filter, så att vi kan ytterligare förbättra vår kunskap om hur filter fungerar i verkligheten. Mikroskopet används som problemlösare och för kvalitetskontroll för våra kunder men även för att studera och utveckla nya filtermedier.