Megalam

Megalam

Megalam är högeffektiva HEPA- och ULPA-filterpaneler, speciellt framtagna för industrier som kräver en strikt kontrollerad miljö. Används vanligen som slutstegsfilter inom sjukhus och renrumsindustrin, för både UDF- och turbulenta luftflöden.

Megalam är indelade i olika filterserier för olika ändamål: ProSafe, FabSafe och ES. ProSafe filterserie är produkter testade och certifierade specifikt för Life Science och livsmedelsindustrin. FabSafe filterserie omfattar optimerade produkter för mikroelektronikindustrin. ES- filterserien innefattar filter med de lägsta tryckfallen som ger mest energibesparing

Megalam finns tillgänglig i filterklasser från E11 till U17, med avskiljningsgrad vid MPPS på 95 % - 99.999995 %. Filtermedia veckas enligt vår patenterade teknik, för optimalt luftflöde och bästa prestanda för mediat. Tillsammans med smältlimsseparatorer säkerställer det jämt veckavstånd och möjlighet att forma ett stadigt mediapaket även utan ram. Mediapaketet monteras i ram och tätas med solid polyuretan permanent.

Ram är tillverkad av anodiserad aluminium med hörnfästen för filtrets hållfasthet och långvarig integritet. Flera alternativ av filterpackning inkluderar neopren, EDPM, poron, PU- och silikontätning.

Samtliga filter från H13 och uppåt är individuellt testade enligt EN 1822 med angivet luftflöde, tryckfall och avskiljningsgrad vid MPPS på scantestprotokoll samt serienummer på produktetiketten.