Stoft- och rökavskiljare

Stoft- och rökavskiljare

Att spara energi och öka produktionseffektivitet samtidigt som man ska kontrollera inomhusluftkvaliteten är en utmaning för en industriell verksamhet. Stoftavskiljare, oavsett om de används för att ta bort eller reducera föroreningar eller för produktåtervinning så kan de påverka alla dessa områden. Camfil APC kan hjälpa er lösa era problem med stoft.

Camfils modulära stoft- och rökavskiljningspatron som används för en rad olika förorenings- och produktåtervinningsapplikationer, kombinerar förbättrad prestanda med enkel service samtidigt som den rengöring arbetsmiljön och gör den fri från irriterande damm och rök.