Industrielle luftrensere for lager og logistikksenter

En viktig del av logistikk, lagring og lagerhåndtering av varer er luftkvaliteten - både for produktene som lagres, men også for personalet som arbeider der.

Du har sikkert en gang fått en støvete pakke eller forsendelse som antakeligvis har gått gjennom en logistikkprosess med dårlig ventilasjon og luftrensing - en opplevelse man helst ville unngått. På samme måte som Camfils luftrensere for industri, hjem og kontor, leveres våre produkter for lager og logistikksenter med markedets mest effektive HEPA-filter. Tilby logistikktjenester av høyeste klasse - gjør en langsiktigk investering i luftrensing og bedre luft fra Camfil.

Camfils industrielle luftrensere

Camfils luftrensere til industri brukes på lager og logistikksenter for å beskytte personalet, produkter og prosesser. Se her hvordan dette foregår.

Hvor mange luftrensere trenger du på lageret ditt?

Finn ut hvor mange CC6000 luftrensere du trenger på lageret ditt:
(skriv inn antall meter i høyde, bredde og lengde)

Bredde:

 

Lengde:

 

Høyde:

0 m3

Spørsmål og svar

Luftforurensning i lagerlokaler kan komme både fra interne og eksterne kilder.

LUFTFORURENSNING FRA EKSTERNE KILDER:

Når en eiendom eller lager helt mangler eller har dårlig mekanisk ventilasjon, er det ofte nødvendig med naturlig ventilasjon. Eksterne kilder som eksos fra kjøretøy, forurensning fra fabrikker og varmeanlegg og større støvpartikler kan lett trenge gjennom porter og lekkasjer i bygningen.åre et anlegg eller et lagerlokale har et dårlig - eller mangler helt - mekanisk ventilasjon, finnes det ofte krav til naturlig ventilasjon i bygningen.

LUFTFORURENSNING FRA INTERNE KILDER:

På lageret genereres mange miljøgifter fra bedriften. Papp og cellulosestøv fra pappesker og paller, eksosgasser fra lastebiler og støv som genereres av lastebiler er vanlige kilder. Camfils luftrensere for logistikk og lagringsanlegg kan praktisk talt eliminere disse forurensningene.

 

Dålig luftkvalitet kan påvirka virksomheten på flere områder, som for eksempel:

1. PROSESSER

I lagring blir automatiske lagringssystemer mer vanlig. Det handler ofte om skanningssystemer som hjelper til med å sortere elementer mens du overfører informasjon til lagerstyringssystemet. Støvpartikler fester seg ikke bare til sensorene og kan i verste fall påvirke den automatiske skanneprosessen, men over tid samler de seg også på selve varene.

2. PRODUKTKVALITET

Det er av største betydning for alle lagerbedrifter at varene de sender er i så god stand som mulig. Dårlig luftkvalitet kan føre til opphopning av støvpartikler på emballasje og produkter, noe som igjen kan føre til retur av varer og en svekket merkevare - ingen liker å motta støvete og skitne varer.

3. DE ANSATTES HELSE

Dårlig luftkvalitet påvirker ofte ansattes helse og kan føre til økt sykefravær. Dette kan igjen føre til forsinket levering av varer.

Det er ofte veldig dyrt å installere et mekanisk ventilasjonssystem, og vanligvis har det bare noen deler av rommet som har luftkvalitetsproblemer. Derfor er den mest kostnadseffektive og beste løsningen å plassere industrielle luftrensere fra Camfil på utvalgte steder på lageret der luften skal rengjøres.

Videoen lenger oppe på denne siden viser hvordan våre luftrensere benyttes i lager- og logistikksenter - og hvordan de kan løse luftproblemene i lokalene.

 
  • Camfil tar hånd om helheten. Vi presenterer en løsning som inkluderer alt som kreves for en optimal luftkvalitet. utstyr, installasjon og service.
  • Luftrensere er designet og produsert i Norden, utstyrt med de beste HEPA-filtre på markedet og garanterer ekstrem høy driftssikkerhet. Luftrensere kan styres fra en datamaskin, nettbrett eller telefon via Air Image-systemet. Systemet inneholder en sensor som automatisk kan regulere luftstrømmen fra luftrenseren, avhengig av hvor forurenset luften er. På denne måten reduseres også energikostnadene.

  • Camfils luftrensere tilbyr høye luftmengder med lavt trykktap. Og på grunn av den høye kapasiteten til våre EC-vifter og filtre, kan luftrensere ofte kjøres i lavere hastigheter, noe som resulterer i lavere støynivå, mens luftens sirkulasjon opprettholdes.

VIDEO

DB Schenker forbedret luftkvaliteten innendørs

Se filmen om hvordan vi forbedret inneluften hos DB Schenker i Norge. Tormod Wood, eiendomssjef hos Schenker forteller om den vellykkede installasjonen

Se filmen og hør historien
(norsk tale med tekst) >>

Ren luft hos DB Schenker i Västerås

DB Schenker i Västerås hadde store problemer med støv og avgasser i sin godsterminal. Camfil hjalp dem med å forbedre luftkvaliteten, minske støvmengden - og senket samtidig varmekostnadene. Se og hør historien (svensk tale, svensk tekst). 

Finn ut hva luften inneholder

Opplev ren inneluft og senk energikostnadene med Camfils intelligente sensorsystem Air Image.

Kundehistorie

Publisert fredag 23. august 2019