Luftrensere i mat- og drikkeproduksjon

Luft er en viktig ingrediens i mat- og drikkeproduksjon. Det har aldri vært lettere enn nå å beskytte produksjonsprosesser og ferdig produkt - med Camfils industrielle luftrensere.

Lagerområder

Viktig å beskytte produktkvaliteten

I mat- og drikkevareanlegg består lageret av to deler - lagring av råvarer og lagring av ferdige produkter. Å beskytte produktene er avgjørende for alle mat- og drikkevare-produsenter, ettersom det bidrar til å sikre at matkvaliteten holder høyeste standard. 

Utfordring:
På lageret er polyakrylamid et stort problem, ettersom det kan redusere råvarenes levetid. Dette kan føre til stort svinn og redusert produksjon, noe som påvirker bunnlinjen til alle mat- og drikkevareprodusenter.

Løsning:
Bruk av CC6000 med molekylære tilsetninger gjør det mulig å fjerne polyakrylamid fra luften. Dette kan føre til økt levetid for råvarene.

Produksjonshaller

Redusert krysskontaminering

I alle produksjonshaller er det viktig å beskytte produktene mot kontaminering for å sikre en vellykket drift. Krysskontaminering er alltid et stort problem i disse næringene.

Utfordring:
Under produksjon av produkter oppstår det ofte en økning i støvnivået i anlegget. Disse støvpartiklene kan bevege seg gjennom luften og føre til krysskontaminering i ulike produksjonsbatcher. Når krysskontaminering oppstår, må produksjonsbatchen kasseres for å sikre at bransjestandardene overholdes.

Løsning:
CC6000 Prosafe - CC6000 Prosafe er utviklet med tanke på mat- og drikkevareindustrien. CC6000 er den eneste luftrenseren som er godkjent for kontakt med næringsmidler (EC 1935:2004) og forhindrer mikrobiell kontaminering i henhold til ISO846.

F&U

Renromsmiljøer

Forsknings- og utviklingsavdelingen i et produksjonsanlegg for mat- og drikkevarer har som regel behov for renromsmiljøer. Ettersom disse FoU-avdelingene ofte befinner seg i nærheten av eller inne i produksjonsanlegget, kreves det ofte ekstra beskyttelse for å sikre at området holder den høye standarden som kreves for å utføre forskningen.

Utfordring: En næringsmiddelbedrift ønsket å etablere et ISO 8-renromsmiljø for FoU-avdelingen. Forurensning av FoU-prosessene oppstod på grunn av støv fra produksjonsprosessen.

Løsning: Camfils utvalg av industrielle luftrensere bruker EN1822:2009-sertifiserte HEPA-filtre for å sikre at luften renses i henhold til renromsstandarden. Avhengig av dine behov kan forskjellige filtreringsnivåer brukes (E11-H12)). 
 • Godkjent for kontakt med næringsmidler i henhold til EC 1935:2004
 • Forhindrer mikrobiell kontaminering i henhold til ISO 846
 • Robust, fukt- og korrosjonsbestandig for hygieniske ventilasjonsanlegg i henhold til VDI6022

 • Testet for motstandsdyktighet mot kjemikalier som brukes til rengjøring og dekontaminering i renrom.
 • Fri for skadelige kjemiske komponenter som formaldehyd, ftalater og bisfenol-A
 • Fleksibel løsning 
 • Plug and play installasjon

 • IP54 beskyttese

 

- Fremragende inneluft

For deg i næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsbransjen er luft en av de viktigste ingrediensene. Derfor er effektiv resirkulering med Camfil luftrensere som reduserer nivåene av mikroorganismer i luften avgjørende. I tillegg blir lovgivningen og markedskravene stadig strengere når det gjelder hygiene i næringsmiddel-, drikkevare- og biovitenskapsbransjen.

 •  Lys som viser når filtrene må skiftes
 • Sertifiserte luftfilter som sikrer optimal ytelse
 • Dobbelt inntakssystem gjør at luften trekkes fra to forskjellige områder, noe som bidrar til å forbedre luftkvaliteten
 • System med to utløp
 • Energismarte vifter i våre luftrensere reduserer driftskostnadene
 • Plug and play-løsning. Hjul er installert slik at den kan flyttes fritt rundt på lageret.
 • CC6000 har tilpasningsdyktige konfigurasjoner. Det horisontale oppsettet brukes til takoppheng.
Håndtering av lukt og gasser er bare én av funksjonene til Camfils luftrensere. I denne videoen kan du se hvordan en ledende drikkevareprodusent brukte Camfils luftrensere for å beskytte de ansattes helse.
Publisert tirsdag 6. august 2019