Luftrensere i produksjonsindustrien

I produksjonsindustrien kan luftkvaliteten bli påvirket av produksjonsprosessene. Camfils industrielle luftrensere er utviklet for å beskytte mennesker, produkter og prosesser.

RAPPORTERING

For best mulig forståelse av resultatene av hver måleteknikk presenterer vi en rapport om inneluftkvalitet som viser Camfils resultater.

Luftkvalitetsrapport: Camfil bruker sin egen programvare for måling og rapportering av inneluftkvalitet for å gi kundene en lettlest rapport om luftkvaliteten i bygningen. Dette kan identifisere nivåene av partikkelkonsentrasjoner i hele bygningen og identifisere problemområder.

Støvanalysen identifiserer hvilken type støv som finnes i bygningen, og bidrar til å identifisere kilden til forurensningen.

SUPPORT

Camfil har som mål å bli bedriftens IAQ-partner, og vi tilbyr support for å sikre at løsningen vi har tilbudt, oppfyller de viktigste leveransene som er avtalt for prosjektet. Camfil tilbyr opplæring i bruk av produktene og utfyllende IAQ-rapporter for å sikre at løsningen oppnår nøyaktig det vi lover.

I motsetning til mange andre industrielle luftrensere bruker Camfils luftrensere EN1822:2009-testede og sertifiserte HEPA-filter for å sikre maksimal ytelse. Camfil har et komplett utvalg av luftrensere som kan konfigureres slik at de passer til ditt anlegg. Dette kan være takmonterte luftrensere der gulvplass er et problem.

I forbindelse med bygge- og anleggsarbeid øker utslippet av Aspergillus i atmosfæren. Aspergillus (sopp) kan være dødelig for høyrisikopasienter med lavt immunforsvar. Under byggearbeidene må alle vinduer på sykehuset lukkes, og luften må filtreres tilstrekkelig i pasientrommene for å unngå risiko for kontaminering.

Dette er helt avhengig av hvilken luftkvalitet man ønsker å oppnå og hvor mye støv som kommer inn i systemet. Ved fastlegging av prosjektleveranser vil Camfil identifisere hele prosjektkostnaden, inkludert antall filterbytter som vil være nødvendig.

Camfil har 26 produksjonsanlegg over hele verden og mange flere salgskontorer.Finn ditt nærmeste kontaktpunkt her: Kontakt oss gjerne!

Camfils luftrensere brukes i en rekke forskjellige bransjer. Finn ut hvordan DB Schenker i Osloo har brukt industrielle luftrensere for å beskytte sine ansatte støv fra pakking og distribusjon.

Publisert tirsdag 6. august 2019