Silent hood

Silent hood

Filtret är ett kompakt, installationsfärdigt HEPA-/ULPA-filter med cirkulär anslutning. Idealisk för användning i laboratorier, renrum, sjukhus och andra miljöer med behov av strikt kontrollerade miljöer.

Silent Hood finns tillgänglig från klass H13 och uppåt, med en avskiljning vid MPPS på minst 99,95 %. Filtermedia veckas enligt vår patenterade teknik, för optimalt luftflöde och bästa prestanda för mediat. Tillsammans med smältlimsseparatorer säkerställer det jämt veckavstånd och möjlighet att forma ett stadigt mediapaket även utan ram. Mediapaketet monteras i ram och tätas med polyuretan.

Ramen är tillverkad av anodiserad aluminium, med toppanslutning i olika diminsioner beroende på modell. Packning i ändlös polyuretanskum (PU), appliceras på filterramens utloppssida.

Samtliga filter från H13 testas i fabrik enligt EN 1822, levereras med individuella testprotokoll samt serienummer på produktetiketten.