absolute

Absolute™ Traditional

Absolute™ Traditional är EPA- och HEPA-filter med ursprunglig konstruktion, där filtermedia veckas med mellanliggande aluminiumseparatorer. De tradionellt tillverkade filtren är robusta och lämpar sig särskilt för krävande processer eller vid högre temperaturer, upp till 110ᵒC.

Filtren används vanligtvis i industriella processer under tuffa förhållanden eller i applikationer med temperaturkrav över 70ᵒC. Filtermedia veckas med aluminiumseparatorer till enhetliga veck. Separatorerna har en fållad kant för att förhindra att mediat skadas. Filterpaketets konstruktion säkerställer ett jämnfördelat luftflöde och ger stadga åt filtret.

Packning i ändlös polyuretanskum (PU), utan skarvar elimineras risken för hörnläckage. Rammaterial är trä eller stål.

Samtliga filter från filterklass H13 och uppåt är testade i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuellt testprotokoll samt serienummer på produktetiketten.