Absolute™ V

Absolute™ V

Filter med ingjutna filterpaket i V-form, ger högeffektiv filtrering i luftbehandlingsaggregat & filterskåp för system som kräver höga luftflöden och låga tryckfall.

Absolute V-filter används vanligtvis som ett sista filtersteg i luftbehandlings- eller cirkulationsaggregat samt i filterskåp. De kan även användas i frånluftssystem för att avlägsna alla skadliga ultrafina partiklar, oavsett om dessa är kemiska, biologiska eller radioaktiva.

Absolute V finns tillgänglig i filterklasser från E10 till H14 med avskiljningsgrad vid MPPS på 85 %-99.995 %. Med kapacitet för väldigt höga luftflöden, upp till 4,000 m3/h. Filtermedia veckas enligt vår patenterade teknik, för optimalt luftflöde och bästa mediaprestanda. Tillsammans med smältlimsseparatorer säkerställer det jämt veckavstånd och möjlighet att forma ett stadigt mediapaket. Packning i material som EPDM och PU, utan skarvar elimineras risken för läckage. Rammaterial i plast eller stål.

Samtliga filter från H13 och uppåt testas i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuellt testprotokoll samt serienummer på produktetiketten.