Absolute™ C,D

Absolute™ C,D

Filter med väldigt hög avskiljningsgrad för de mest kritiska applikationerna inom läkemedelsindustrin, sjukhus och forskningsanläggningar. Djupveckade filter för installationer som kräver högt luftflöde och lågt tryckfall.

Absolute™ filter används vanligtvis som ett sista filtersteg i luftbehandlings- eller cirkulationsaggregat samt i filterskåp. De kan även användas i frånluftssystem för att avlägsna alla skadliga ultrafina partiklar, oavsett om dessa är kemiska, biologiska eller radioaktiva.

Absolute C och D finns tillgängliga i filterklasser från E11 till H14, med en avskiljningsgrad vid MPPS på 95 % till 99,995 %. Absolute C används i luftflöden upp till 2,500 m3/h och Absolute D har en luftflödeskapacitet upp till 3,400 m3/h.

Mediat är veckat enligt vår patenterade teknik, i olika djup för optimalt luftflöde och bästa mediaprestanda. Tillsammans med mellanliggande smältlimsseparatorer säkerställer det enhetliga veckavstånd och förmåga att forma ett robust självbärande mediapaket.

Packning i ändlös polyuretanskum (PU), utan skarvar elimineras risken för hörnläckage. Rammaterial är trä eller stål, Absolute D går även att fås med ram av lättviktig plast.

Samtliga filter från H13 och uppåt testas i fabrik enligt EN 1822 och levereras med individuellt testprotokoll samt serienummer på produktetiketten.