Clean air as a service

Mest ren luft för pengarna

Ren luft som service

Nu gör vi det enklare att få bättre luftkvalitet på jobbet med vår nya tjänst Clean air as a service. Istället för att köpa utrustningen, betalar du för rätt mängd ren luft från Camfils luftrenare där full funktionsgaranti och service ingår.

Camfil levererar en helhetslösning för att rena luften där utrustning, filter, partikelmätning och all service ingår. Våra luftrenare CamCleaner fungerar som ett komplement till det befintliga ventilationssystemet och reducerar effektivt damm, föroreningar och skadliga partiklar. Dessutom får ni lägre energikostnader, mer effektiv produktion och en hälsosammare arbetsmiljö. Vi säkerställer att ni har den bästa luftkvaliteten i era lokaler med hjälp av vår smarta luftsensor, Air Image, som ingår i paketet. Med login till vår portal kan ni själva följa nivåerna av de olika partikelhalterna och övervaka er luftkvalitet.

Vi håller koll på när filtren ska bytas och all annan service - månadskostnaden är alltid densamma för dig. Luftrenarna är utrustade med marknadens bästa HEPA-filter för bästa möjliga avskiljningsgrad. Då dessa även filtrerar bort damm minskar också städkostnaden.

Fördelar
  • Betala för ren luft istället för utrustningen - hyreskostnaden belastar inte balansräkningen
  • Få full kontroll över kostnaderna - en fast månadskostnad utan några överraskningar
  • Du kan fokusera på din verksamhet medans vi sköter underhållet
  • Full funktionsgaranti
  • Hälsosammare arbetsmiljö

Hur går det till?

1. Mätning av luftkvaliteten

Vi kommer ut till er och mäter nuvarande luftkvalitet. Våra experter räknar sedan ut hur många luftrenare ni behöver baserat på resultaten samt storlek på era lokaler.

2. Åtgärdsförslag

Ni får sedan ett kostnadsförslag baserat på mätningarna. Här specas antal luftrenare, årshyra samt tillval av serviceavtal med utlovad volym ren luft per timme från våra CamCleaners.

3. installation

När vi kommit fram till den bästa lösningen för just er kommer våra installatörer ut och installerar luftrenarna tillsammans med vår smarta luftkvalitetssensor, Air Image. 

4. All service ingår

Vi ansvarar för uppföljning, filterbyten samt övrig service och finns tillgängliga för support vid behov.

5. Alltid koll på din luftkvalitet

Genom att logga in på vår portal kan du alltid följa luftkvaliteten i din lokal som mäts med hjälp av luftsensorn Air Image. Här kan du följa utvecklingen av de olika partikelhalterna, temperaturen samt luftfuktigheten.

6. njut av ren luft och alla dess fördelar

Medan du fokuserar på din verksamhet ansvarar vi för att vi levererar ren luft som hjälper er sänka kostnader, öka prestationen och må bättre. 

Kundcase 

Vi har hjälpt flera kunder att förbättra sin luftkvalitet och samtidigt sänka sina energikostnader. Se filmen om hur vi hjälpte DB Schenker i Västerås som hade stora problem med damm och avgaser i sin godsterminal.

 

HÅLL KOLL PÅ LUFTKVALITETEN MED AIR IMAGE

När du hyr luftrenare från Camfil ingår vår smarta sensor, Air Image, som hjälper dig hålla koll på luftkvaliteten. Air Image mäter och övervakar partikelnivåer i din inomhusluft där du som användare kan följa värdena för PM1 (vikt), PM1 (antal) PM2,5 (vikt), relativ fuktighet och temperatur i realtid samt över tid. Du loggar enkelt in via dator, telefon eller surfplatta på vår portal för att följa just dina värden. Systemet möjliggör också automatisk reglering av flödet på luftrenarna beroende på hur förorenad inomhusluften är. På så sätt reduceras energikostnaderna eftersom luftrenarna går på lägre flöden när inomhusluften blir ren. Läs mer om Air Image här.

Kontakta oss för en konsultation

Frågor & svar

Med våra kalkyler baserat på luftflöde, partikelhalter och filteravskiljningsgrad så strävar vi efter att få dubbelt så bra luftkvalitet.
Nej. Tyvärr är det inte möjligt att byta ut befintliga luftrenare till ett hyresavtal. Däremot kan du lägga till det om du vill komplettera med fler luftrenare.
Nej. Avtalet gäller endast för industriluftrenare CC6000, CC2000, CC800 och CC400. Våra luftrenare för kontor, City M och City S, ingår inte.
Ja. Service och filterbyten ingår i kalkylen 2-3 gånger per år för förfilter och varannat år för HEPA-filter.
Om du hyr luftrenare från oss och den går sönder så byter vi ut eller reparerar den.
Du behöver hyra minst en luftrenare CC6000 för att ingå ett hyresavtal.
Vi kommer ut 2-3 gånger per år för byte av förfilter och vartannat år för byte av HEPA-filter.
Systemet signalerar när det är dags för filterbyte. En orange lampa blinkar på luftrenaren när det är dags för filterbyte och du får en indikation i Air Image. Vi kommer ut och gör alla filterbyten åt er.
Med Air Image. I konceptet ”Clean air as a service” ingår vår smarta luftsensor Air Image så att du själv på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen av luftkvaliteten.
Air Image är en intelligent partikelsensor som kan användas för att visuellt övervaka partikelhalterna i lokalen via dator, mobil eller surfplatta.
Leveranstiden är cirka 2 veckor beroende på kvantitet.
Normalt minst 12 månader, men vanligast är 3-5 år.