Impregnerat Aktivt Kol

Aktivt impregnerat kol används för att filtrera frätande gaser (syror), baser (t.ex. ammoniak, aminer) och för speciella föroreningar

  • ICON6
  • ICON37 ISO10121