Aktivt Kol

Ett urval av aktivt kol för att filtrera ett brett spektrum av olika organiska ämnen som lukt och irriterande gaser. Adsorption är en pålitlig och beprövad metod för att avskilja flyktiga organiska föreningar (VOC), kvävedioxid eller ozon ur luftströmmen.

  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121

Relaterade produkter

Relaterade artiklar till Aktivt kol

Camfil kundcase: Molekylärfilter hjälper reningsverk i Danmark att ta bort luktproblemen.

Molekylärfilter hjälper reningsverk i danmark att ta bort luktproblemen

Avloppsvattnet genomgår en lång process vid Middelfart reningsverk i Danmark. Avloppsvattnet som renas kan lukta obehagligt och skapa olägenheter för grannarna runt reningsverket. Läs hur de fick bukt med problemet.

Luftkvalitet Kundcase Hållbarhet Energi och Gasturbiner
Ta bort lukter, toxiner och gaser

Can We Remove it

Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.

Elektronik och Optik Luftkvalitet Expertis och Utbildning Tillverkning och maskiner Livsmedel och dryck Life Science och Sjukvard Kommersiella och offentliga byggnader

Avsvavling av biogas med CamPure 32

CamPure 32 är det nya ideala Camfil-mediat för avlägsnande av vätesulfid under produktion av biogas i en anaerob process. Lär dig hur denna gård i Frankrike använde högkvalitativa kemiska absorberande media på deras biogasapplikation.

Kundcase Energi och Gasturbiner

Hur Camfil reducerar nivån av luftföroreningar genom att ta bort kvävedioxid i Hong Kong tunneln

Världens största luftfiltreringssystem i en tunnel med målet att minska koldioxidutsläppen med 11 000 ton årligen. Enligt FN:s miljöprogram utsätts 92% av människorna i Asien och Stillahavsområdet för höga nivåer av luftföroreningar som utgör en betydande hälsorisk.

Luftkvalitet Kundcase Hållbarhet