Aktivt Kol

Aktivt kol av olika typer är en pålitlig och beprövad metod för att filtrera olika organiska ämnen som lukt och irriterande gaser, såsom flyktiga organiska föreningar (VOC), kvävedioxid eller ozon.

  • ICON6
  • ICON37 ISO10121