Kompaktfilter (HF-ram)

Kompaktfilter (HF-ram)

Veckade eller lösfyllda molekylärfilter (boxfilter) med HF-ram, monteras med inspänningsmekanism utan verktyg i standardinfästningsram.

Aktivt kol, aluminiumoxid, jonbytarmedia, och kombinerad partikel- och molekylärmedia används som tunnbäddsfilter mellen syntetmedia, plastnät, perforerade metallnät, eller en kombination av dessa.

Veckat eller lösfyllda molekylärfilter (boxfilter) för montering i filterskåp med dörr fram eller på sidan.