CityCarb E

Ett kompakt V-banksfilter med partikel- och molekylärmedia. Avskiljer fasta och gasformiga föroreningar i ett steg. Kan användas i befintliga installationer för att avlägsna måttliga koncentrationer av de flesta föroreningar.

 • Kompakt”2 i 1” lösning, partikel och molekylär filtrering
 • Verifierad och testad prestanda för partiklar, ozon och toluen
 • Idealisk för att filtrera måttliga koncentrationer av de flesta föroreningar från yttre och interna källor
 • 100% brännbar
 • Kan användas för att uppgradera befintliga installationer
 • Hög prestanda med hjälp av RAD (Rapid Adsorption Dynamics)
 • ICON6 Molecular
 • ICON7 iso16890.ai
 • ICON11 Compact Filter
 • ICON17 2in1
 • ICON28 ozone 7
 • ICON14 IAQ_Facility
 • ICON1 commercial buildings
Typ ISO 16890 Filterklass enligt EN779 Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
CIZP-6E-0592/0592/0292-4V-25-0P ePM10 80% M6 592 592 292 3400 80
CIZP-6E-0592/0490/0292-4V-25-B0P ePM10 80% M6 592 490 292 2800 80
CIZP-6E-0592/0287/0292-4V-25-0P ePM10 80% M6 592 287 292 1500 80

Specifikationer

Applikation
Bredspektrumkol ger adsorption av mer än 99.5% av de tusentals olika organiska föroreningar som kan förväntas förekomma i en kontorsbyggnad i en stadskärna.
Ram
Helgjuten plast
Media
Syntet, Aktivt kol
Max. temp. (°C)
50
Relativ fuktighet
30% - 70%
Standarddimension
Frontdimension enligt EN 15805
installationsalternativ
I installationsram FastFrame och filterskåp CamCube HF
Max luftflöde
1,25 x nominellt flöde
Kommentar
Packning på utloppssidan

Relaterade produkter