Aktivt Aluminiumoxid

Aktivt aluminiummedia för att ta bort korrosiva gaser, aldehyder och oxiderbara föroreningar

  • ICON6
  • ICON37 ISO10121