Molekylära luftrenare

Molekylära luftrenare

Speciellt framtagna för att avskilja lukt och gaser från din anläggning. Hanterar föroreningar såsom odörer, formaldehyd och perättiksyra. Dessa luftrenare är idealiska för sjukhus, livsmedels- och dryckesindustrin liksom datacenter.

På sjukhus används molekylära luftrenare för att avlägsna exempelvis formaldehyd från laboratoriemiljöer och väteperoxid som används för att rengöra i sterila miljöer.

I anläggningar för livsmedels- och dryckesprocesser avskiljs exempelvis ozon och etylen som förkortar livslängden för färskvaror.

För datacenter är korrosion ett stort problem. Camfils molekylära luftrenare kan reducera nivåerna av korrosiva ämnen. Detta skyddar hårdvaran i ditt datacenter vilket bidrar till färre driftstörningar.