CamClose

CamClose

Panelfilter, används vanligtvis som förfilter i statiska luftintagssystem för gasturbiner, har som huvuduppgift att avlägsna större partiklar såsom pollen, pappersdamm, och andra grova (Coarse) partiklar.

CamClose panelfilter används främst som förfilter för att förlänga slutfilters livslängd genom sitt låga initiala tryckfall och sin höga stofthållningsförmåga. Filtret är speciellt lämpat för applikationer i fuktiga miljöer, såsom tropiska och kustnära installationer, tack vara sina vertikala veck och inbyggda dränering.