CamPGT

CamPGT

CamPGT är ett kompaktfilter som passar i krävande miljöer som förorenade landsbygdsmiljöer eller industriområden.

CamPGT är en energieffektiv lösning som fungerar som ett högeffektivt filter i Camfils luftintag för flerstegsfiltrering (främst för luftintag med medelhögt flöde).

Det är främst avsett för inlandsindustriella- och lantliga områden. Dess unika geometri ger ett stort öppet inlopp och optimerat aerodynamiskt flöde, vilket därmed ger ett lägre tryckfall än industristandarden för V-formade barriärfilter.