Syntetisk GTC

Syntetisk GTC

De syntetiska självrenande luftfiltren är inloppsfilter för gasturbiner som ger maximal hållbarhet i miljöer med hög luftfuktighet, alla med hög,icke urladdningsbar, effektivitet för livslångt skydd.

"Alla patronfilter finns tillgängliga med Camfils patenterade Hemipleat-teknik med öppen veckning och traditionell dimplepleat-teknik. HemiPleat-filter ger lägre tryckfall, förbättrad stoftavskiljning, högre medieutnyttjande och lägre energikostnader jämfört med traditionella vecktekniker.

Filterklass: T9 (GTC), T10 (GTC10)

Syntetiska filter testas för effektivitet i enlighet med den senaste standarden för luftfilter, inklusive ISO 29461-1:2021. Äldre standarder finns tillgängliga på begäran."