CamGT

CamGT

CamGT är ett kompakt, högeffektivt, vertikalt veckat filter som används i gasturbiners luftintagssystem där lågt tryckfall och tillförlitlighet är viktiga faktorer.

CamGTs struktur kännetecknas av patenterade vertikala veck för dränering, smätlimsseparatorer och patenterad dubbeltätningsdesign. Filterpaketen är fästa på innerytan av en robust plastram som har dubbla tätningar för att eliminera/undvika läckage. En förbättrad, förstärkt ram ger en 100 % läckagefri produkt och en solid HF-ram. De vertikala vecken och öppna separatorerna gör så att vatten snabbt dräneras undan under drift, därmed undviks återinträngning av upplösta orenheter samtidigt som ett lågt tryckfall i väldigt fuktiga miljöer bibehålls.

Varje filter är individuellt optimerat för lägsta tryckfall. En polyuretanpackning är permanent fastsatt på filterramen, vilket begränsar risken för filterläckage under installation.

CamGT är testat för avskiljningsgrad enligt europeisk standard för luftfilter EN 779:2012 (klass F7 (endast för CamGT 4V-300)-F9), EN 1822 (E10-E12) och ASHRAE 52.2:1999 (MERV 13-16) och ISO 16890 och har serienummer på produktetiketten.